РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Посібники

Урок української мови у вимірах педагогічної дії: навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 334 с.

Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб. / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. – 428 с.


Монографії

Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців: монографія /авт. кол. О.Семеног, В.Герман, Н.Громова, О.Рудь, І. Левенок, Н.Пономаренко, М.Ячменик; за заг.ред. О.Семеног – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. –376 с.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 404 с.

Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / За ред. Л.І.Мацько. – К.: , 2007. – 303 с.