РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Тренінги

Будянський

Будянський Дмитро Васильович,
доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Майстер-клас
Риторична культура сучасного вчителя-словесника

Секрети сучасних ораторів, прийоми захоплення й утримання уваги аудиторії,  вимоги до публічного виступу, інноваційні методи вдосконалення техніки мовлення педагога-оратора – такі питання майстер-класу.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.


 

Веретейченко

Веретейченко Ірина Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, автор та співавтор підручників та посібників з української літератури.

МАЙСТЕР-КЛАС
ПІЗНАЙМО СВІТ ЛІТЕРАТУРИ (У ФОРМІ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ)

Майстер-клас корисний для вчителів-словесників, які застосовують ефективні методи і прийоми навчання літератури з метою формування читацького смаку учнів.
Мета майстер-класу:
1.Опрацювати методи і прийоми, що можуть бути ефективними на уроках літератури; змоделювати фрагменти уроку з використанням традиційних та інтерактивних методів навчання. 
2.Показати практичне застосування обраних методів і прийомів на уроці.
3. Проаналізувати ефективність застосованих методів і прийомів

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.


 Закорко

Закорко Вікторія Вікторівна,
методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, учитель української мови та літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Сумської міської ради.

Майстер-клас
Формування емоційного інтелекту учнівства

Анотація майстер-класу: У Концепції «Нова українська школа» серед  наскрізних умінь визначено формування емоційного інтелекту учнівства. Що таке емоційний інтелект, якими методами та прийомами можна сформувати його на уроках української мови та літератури, наскільки він важливий для сучасних школярів – про це будемо говорити на майстер-класі. Педагоги виконуватимуть практичні вправи, що допоможуть оволодіти навичками самоконтролю, навчать розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотиви співрозмовників, зроблять комунікацію з учнями та колегами більш ефективною.


 Калиниченко

Калиниченко Ірина Олександрівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико - біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури

 

Латіна

Латіна Ганна Олександрівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико - біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Майстер-клас
«Здоровий вчитель – здорові діти!»

Майстер-клас буде корисним для педагогічних працівників із різною спеціалізацією, кваліфікацією та стажем роботи. Під час майстер-класу Ви дізнаєтеся про синдром професійного вигорання, фази розвитку та особливості його перебігу у вчителів різної педагогічної кваліфікації.
Із учасниками майстер-класу проаналізуємо причини виникнення професійного вигорання, розглянемо заходи щодо подолання стресових навантажень у педагогічній діяльності (фізична активність, методики саморегуляції, аутогенного тренування, раціональне чергування праці та відпочинку).
На тренінгу Вам буде запропоновано оцінити власний емоційний стан, рівень професійного вигорання, обрати найбільш ефективні для Вас способи профілактики професійного вигорання.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин або 60 хвилин


 Майковська

Майковська Вікторія Ігорівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, докторант кафедри української мови СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Майстер-клас
Формування підприємницької компетентності школярів як крок до розвитку успішної особистості

 Згідно з Рамковою програмою оновлених ключових компетентностей Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу для формування успішної особистості виключне значення мають комунікативна і підприємницька компетентності.
Майстер-клас присвячено розвитку на уроках української мови підприємливості як важливої риси успішної людини, відповідального споживача товарів і послуг й ефективного суб'єкта економічних відносин. Ви дізнаєтесь про форми роботи, що допоможуть учням опанувати базовi знання про механiзм ринкової економiки.

Тривалість тренінгу і майстер-класу: 80 хвилин.


 Пономаренко

Пономаренко Наталя Петрівна,
викладач української мови, аспірантка аспірантка кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Майстер-клас
МЕДІАОСВІТА: ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Кожен громадянин сьогодні - це медійна особа, адже ми, сучасні жителі, - заручники медіапростору: Ми створюємо інформацію, регуємо на неї, поглинаємо її... Медіаосвіта сьогоднв - одна з провідних компетентностей педагога, здобувача освіти, батьків. У майстер-класі розкриватиметься питання медіаграмотності, її важливості та шляхів впровадження медіаосвіти.
Для кого: Сучасних педагогів, студентів, батьків і всіх, хто цікавиться цією темою.
1. Медіаграмотність для "чайників".
2.Онлайн-безпека: З чим її їдять?
3. Медіавиклики сьогодення

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин


 Приходько

Приходько Оксана Юріївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету, науковий кореспондент кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Майстер-клас
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Майстер-клас дає відповідь на питання, як зробити урок української літератури життєствердним, компетентнісно зорієнтованим, текстоцентричним та емоційно наснаженим. На основі аналізу фрагментів уроків переможниць і призерок фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова і література» буде представлено реалізацію ключових компетентностей, а також можливості використання інноваційних форм і прийомів, застосування цифрових технологій в освітньому процесі.

Тривалість майстер-класу: 60 хвилин.


 Ячменик

Ячменик Марина Михайлівна,
аспірантка кафедри педагогіки, викладач кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Майстер-клас
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Учасники майстер-класу осмислять роль засобів медіаосвіти у процесі навчання мови, літератури та позакласній діяльності, ознайомляться із зразками впровадження елементів медіадидактики, обговорять ефективність залучення елементів пресо-, радіо-, теле-, кіно-, мультимедіадидактики, здійснять огляд он-лайн-ресурсів для використання на уроках ( QR-коди, скрайбінг). Учасники майстер-класу долучаться до створення шкільної газети.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.


 

Корисні матеріали

Посібники

Урок української мови у вимірах педагогічної дії: навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 334 с.

Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб. / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. – 428 с.


Монографії

Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців: монографія /авт. кол. О.Семеног, В.Герман, Н.Громова, О.Рудь, І. Левенок, Н.Пономаренко, М.Ячменик; за заг.ред. О.Семеног – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. –376 с.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 404 с.

Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / За ред. Л.І.Мацько. – К.: , 2007. – 303 с.

Керівник центру

Семеног Олена Миколаївна

 

Завідувач кафедри української мови і літератури,
доктор педагогічних наук, професор


 Scholar Google https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=ru

Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010446093840

Сторінка у Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki/Семеног_Олена_Миколаївна


         Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького, спеціальність – «філолог; викладач української мови та літератури» (1985).

         Працювала у Глухівському державному педагогічному університеті (тепер – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри української літератури (1987-2002); в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на посадах старшого, головного наукового співробітника (2002-2016).

         На кафедрі української мови Сумського педагогічного університету працює з 2007 року на посаді професора, згодом – завідувача.

         У 2006 р. захистила докторську дисертацію «Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)».

         У 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови.

Член спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій. Голова журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу імені П. Яцика серед студентів ВНЗ м. Сум і Сумської області (2011-2017). Голова журі обласного етапу конкурсу наукових робіт слухачів МАН Сумського територіального відділення (2017-2018).

         Викладає навчальні курси: «Культура наукової української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі», «Редагування освітніх видань», «Медіакультура вчителя-словесника», «Педагогічна рито-рика», «Мовна особистість учителя в художньому дискурсі» студентам, магістрантам, аспірантам.

         Коло наукових зацікавлень: освіта, філологічна освіта, культура мови, лінгвоперсонологія, етнолінгводидактика. Під консультуванням професора О. М. Семеног захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій.

         Нагороджена Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), грамотою української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесною грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудним знаком НАПН України медаль «Ушинський К.Д.» (2013), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2017). «Відмінник освіти України» (1993)

         Авторка понад 300 наукових праць з питань теорії і методики професійної філологічної освіти, лінгвоперсонології, культури наукової української мови, етнолінгвістики, етнолінгводидактики. Публікації проф. Семеног О. М. (див. репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка http://repository.sspu.sumy.ua/simple-search?filterquery=Semenoh%2C+Olena+Mykolaivna&filtername=author&filtertype=equals)


Бібліографічний покажчик О. М. Семеног
http://library.sspu.sumy.ua/pratsi-naukovtsiv-sumdpu-imeni-a-s-makarenka/semenog-olena-mikolayivna/#20177ce7-678a607f-1420


 Основні публікації:

 1. Семеног О. Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету : [монографія ] / Олена Семеног, Мирослава Вовк. – Суми:Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, – 284 с.
 2. Семеног О. Формування основ академічної культури учнівської молоді: [монографія] / Олена Семеног, Вікторія Заярна, Оксана Приходько, Альона Косенко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 284 с.
 3. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с.
 4. Семеног О.  Урок української мови у вимірах педагогічної дії: навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені
  А. С. Макаренка, 2015. – 326 с.
 5. Семеног О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academ-write.tilda.ws/
 6. Семеног О. Лінгвоперсонологія : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 192 с.
 7. Семеног О. Мовнокомунікативна особистість учителя й учня у художньо-педагогічному дискурсі/ Олена Семеног. – навч. посіб. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 180 с.

 Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури (далі – Центр) – це науково-методичний підрозділ кафедри української мови СумДПУ імені А.С.Макаренка (далі – Університет), що здійснює фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітню роботу з метою поширення  функціонування і популяризації уживання української мови в усіх сферах суспільного життя міста Суми і Сумської області; формування і розвитку ключових компетентностей культуромовної особистості вчителя як наставника молоді, мешканця міста, громадянина України.

 Діяльність Центру здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Конституції, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Статуту Університету, даного Положення та інших нормативних документів. 


 Мета та завдання діяльності Центру

Мета діяльності Центру:  сприяти  поширенню  функціонування і популяризації вживання української мови в усіх сферах суспільного життя міста Суми і Сумської області; здійснювати освітню, освітньо-консультативну, інформаційно-дидактичну, дослідницьку підтримку підвищення ключових компетентностей учителя-словесника до рівня педагогічної майстерності в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на освітніх рівнях: бакалаврат – магістратура закладів вищої педагогічної освіти ––  освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва.


Основні завдання Центру є:

 • на основі вивчення й узагальнення вітчизняного, європейського та світового досвіду розробити дидактичний інструментарій / інноваційне навчально-методичне забезпечення формування і розвитку ключових компетентностей учителя-словесника;
 • апробувати дидактичний інструментарій / інноваційне навчально-методичне забезпечення формування і розвитку ключових (загальних і фахових) компетентностей учителя-словесника (програми, посібники, методичні рекомендації);
 • сформувати інформаційну, навчально-методичну, наукову базу джерел відповідно до профілю діяльності Центру;
 • створити онлайн-платформу центру для проведення освітньої, освітньо-консультативної, фахово-методичної, дослідницької, культурно-просвітницької діяльності з метою формування і розвитку ключових (загальної, мовнокомунікативної,  літературної, методичної) компетентностей учителя-словесника, узагальнення педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті;
 • здійснювати організацію та проведення конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, засідань у формі круглих столів та інших заходів наукового, науково-методичного, дослідницького, культурно-освітнього спрямування у співпраці і взаємодії із закладами вищої освіти, післядипломної освіти, загальноосвітніми закладами, установами Національної академії України, Національної академії педагогічних наук України;
 • здійснювати підготовку проектних пропозицій, запитів з метою отримання індивідуальних (колективних) грантів співробітниками Центру, в тому числі на наукові дослідження, стажування;
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботи серед академічної спільноти, освітян, місцевої громади відповідно до профілю діяльності Центру з метою популяризації результатів роботи;
 • безперервно підвищувати науково-педагогічний потенціал співробітників з метою підвищення якості кадрового забезпечення процесів інноваційного розвитку Університету.

Головні напрями роботи Центру є:

- фахово-методичний, що передбачає проведення інтерактивних лекцій, міждисциплінарних тренінгів  та майстер-класів з актуальних освітніх технологій у навчанні української мови і літератури; технологій розвитку критичного мислення; з актуальних проблем використання цифрових, медіаосвітніх технологій, інклюзивної освіти, підприємливості, а також курсів підвищення кваліфікації, програма яких охоплює питання формування і розвитку фахових і загальних компетентностей, а також реалізації у навчальних предметах «Українська мова і література» наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», визначених Концепцією «Нова українська школа», Концепцією розвитку педагогічної освіти, Професійного стандарту вчителя;

- дослідницький – спрямований на дослідження актуальних питань мовно-літературної освіти, освітніх технологій особистісно-професійного розвитку вчителя-словесника, педагогіки партнерства і комунікативної взаємодії: університет – школа; актуальних питань медіакультури вчителя, проблем реалізації компетентнісного підходу, реалізацію низки проектів формування основ академічної/наукової мовної культури для вчителів, які здійснюють керівництво роботами слухачів МАН;

- культурно-освітній напрям - спрямований на організацію і проведення фахових конкурсів, фестивалів творчих уроків, виставок учительської творчості, круглих столів, проведення інформаційно-просвітницької роботи, шкільних і студентських олімпіад, конкурсів, свят з української мови і літератури, пізнавальних мовних віртуальних екскурсій для вдосконалення компетентності у володінні  державною мовою, сприяння розвитку обдарованої молоді.