РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Посібники

Урок української мови у вимірах педагогічної дії: навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 334 с.

Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб. / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. – 428 с.

Зязюн І.А. Педагогіка добра : ідеали і реалії: Наук.-метод, посіб. — К.: МАУП, 2000. — 312 с.

Семеног О. Мовне родинознавство: навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 202 с.

Семеног О. Мовнокомунікативна особистість учителя й учня у художньо-педагогічному дискурсі: навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 260 с.

Семеног О.  Українська лексикографія у школі: діалог особистостей: навч.- метод. посіб. / Олена Семеног, Альона Косенко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 144 с.

Семеног О., Фаст О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног,  Ольга  Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 221 с.

Семеног О. М. Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / О. М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 188 с.


Монографії

Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців: монографія /авт. кол. О.Семеног, В.Герман, Н.Громова, О.Рудь, І. Левенок, Н.Пономаренко, М.Ячменик; за заг.ред. О.Семеног – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. –376 с.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 404 с.

Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / За ред. Л.І.Мацько. – К.: , 2007. – 303 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

Семеног О., Вовк М. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : [монографія ] / Олена Семеног, Мирослава Вовк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с.


 Книги

Словник-довідник з професійної педагогіки/ За ред. А.В. Семенової. – Одеса: Пальміра, 2006. – 221 с. 


 Програми

Мацько Л.І., Груба Т.Л., Семеног О.М. Симоненко Т.В. Програма з української мови (10-11 класи) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 2017. – 84 с.