РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ПОЛОЖЕННЯ
про  освітньо-дослідницький центр
«МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус»