РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Переможець конкурсу проєктів від IREX

news campus1Ми наполегливо крокуємо стежкою інтеграції інфомедійної грамотності в навчання майбутніх учителів та населення. «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» (керівник проєкту – д.п.н. Семеног О.М.) є переможцями конкурсу проєктів від IREX.
 
Співавтори медіаосвітнього проєкту "МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський капмус" є представниками різних закладів освіти і різних регіонів, зокрема представляють культуру півночі (м. Суми) та сходу (м. Бахмут) України. Актуальність проєкту посилюється особливим статусом м. Бахмут як прифронтової території, що стала прихистком для сотень тисяч вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей.

Зазначені вище факти викликають низку соціальних, інформаційно-комунікаційних завдань, що потребують публічної дискусії: інформаційна небезпека в умовах агресивного маніпулятивного впливу з боку країни-агресора; нетолерантність та дискримінація громадян в умовах регіонального переселення; нетерпимість до людей з особливим статусом; нетерпимість до російськомовних та українськомовних осіб у різних регіонах; гендерна нерівність; недотримання журналістської етики; соціальне напруження в суспільстві; підвищений рівень конфліктності; зниження якості медіапродукту, в якому висвітлюється суспільно-політична ситуація в Україні.

 
 
З огляду на зазначені проблеми автори проєкту поставили за мету за допомогою комплексу занять у різних формах (тренінгів, майстер-класів тощо) у межах неформальної освіти досягти позитивних результатів у таких напрямках: формування уявлення про журналістські стандарти та їх дотримання у майбутніх журналістів та вчителів, школярів; сприяння розвитку українських медіа, зокрема обговорення аспектів використання української мови у ЗМІ; організація співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями (через залучення експертів із цих сфер до заходів у межах реалізації проєкту); інформаційна безпека в умовах агресивного маніпулятивного впливу з боку країни-агресора; популяризація медіацінностей серед молоді; утвердження верховенства права кожного: свобода слова, гендерна рівність, інтелектуальна власність, медіаправо; роль ЗМІ в конфліктах та миротворчість. Задля налагодження діалогу між представниками освіти та ЗМІ до участі будуть залучені представники (майбутні вчителі та журналісти, учителі, журналісти) обох сфер (освіти та медіа).
Унікальністю проєкту є те, що його співорганізаторами є і викладачі, і студенти. Зокрема, Вікторія Лисянська, студентка 5 курсу факультету іноземної та слов'янської філології, брала участь у розробленні, ідеї, написанні та захисті проєкту, а в подальшому долучиться і до його реалізації. Це ще раз доводить, що питання медіаграмотності є актульним для різних поколінь.