РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. С. МАКАРЕНКА
ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ОСВІТНЬО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
«МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус»

  

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс методичних розробок
з інфомедійним компонентом для здобувачів закладів  освіти

  

Суми – 2020
Бахмут – 2020

 

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу методичних розробок із української мови, української літератури, зарубіжної літератури для здобувачів закладів загальної середньої освіти, методичних розробок з дисциплін мовно-літературного спрямування для здобувачів закладів фахової передвищої освіти,  професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої педагогічної освіти з інфомедійним компонентом (далі – Конкурс).

Конкурс проводить творче об’єднання «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ» у межах реалізації міжуніверситетського грантового проєкту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (далі – СумДПУ),  Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (далі – ГІІМ), ГО «Центр розвитку філології).

Положення враховує вимоги мовно-літературної освітньої галузі і ключові компетентності Державного стандарту базової середньої освіти (2020), Професійного стандарту вчителя (2020), статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (2017).

Примітка. «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» функціонує в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства  Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої  Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.

1.2. Мета Конкурсу: сприяти розробленню інноваційного навчально-методичного забезпечення уроків/занять, виховних заходів з української мови, української літератури, зарубіжної літератури з інфомедійним компонентом для набуття здобувачами освіти навичок критичного сприйняття, осмислення інформації та аргументованого її використання в комунікації, формування інфомедійної грамотності.

1.3. Завдання Конкурсу:

 • сприяти розробленню інноваційного навчально-методичного забезпечення уроків/занять, виховних заходів із української мови, української літератури, зарубіжної літератури з інфомедійним компонентом;
 • інтегрувати («м'яка» інтеграція) інфомедійний компонент у навчання української мови, української літератури, зарубіжної літератури для набуття здобувачами освіти навичок критичного сприйняття, осмислення інформації та використання її для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;
 • сприяти розвитку мовнокомунікативної, предметно-методичної, проектувальної компетентностей учителя закладу загальної середньої освіти, здатності до навчання упродовж життя; підвищення рівня професійної майстерності вчителів-словесників закладів загальної середньої освіти, викладачів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої педагогічної освіти;
 • відбір та експертиза на конкурсній основі методичних розробок (розгорнутих конспектів уроків/занять, фрагментів уроків/занять, позакласних/ виховних заходів) із інфомедійним компонентом;
 • поширення кращого педагогічного досвіду формування інфомедійної грамотності здобувачів освіти.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних сайтах СумДПУ (https://rctpd.sspu.edu.ua/media-vchytelskyi-kampus.html), ГІІМ (http://forlan.org.ua/?page_id=26441), на сторінці освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/395980671639598), на сторінках членів творчого об'єднання «Медіавчитель» та іншими доступними способами.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Учасники Конкурсу, умови та терміни проведення

2.1. До участі в конкурсі запрошуються студенти закладів фахової передвищої і вищої освіти, учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладачі української мови і літератури, зарубіжної літератури,  мовно-літературних дисциплін. Кількість учасників за однією методичною розробкою може бути від одного до трьох.

2.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах із дотриманням академічної доброчесності.

2.3. Конкурс проводиться дистанційно.

2.4. Конкурс проводиться з 11.01.2021 року до 04.02.2021 року включно.

2.5. Учасники Конкурсу подають:

- заявку за відповідною формою (Додаток 1);

- електронний варіант методичної розробки за відповідними вимогами (Додаток 2).

2.6. Учасники Конкурсу подають розгорнуті конспекти уроків/занять, фрагментів уроків/занять, позакласних/виховних заходів) із інфомедійним компонентом за однією з категорій:

-  для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти (5-11 класи);

 • для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • для студентів закладів фахової передвищої освіти;
 • для студентів закладів вищої педагогічної освіти.

Учасник (учасники) можуть подавати 1 або кілька методичних розробок (до трьох).

2.7. Учасники Конкурсу надсилають матеріали з позначкою в темі листа «На конкурс» на електронну адресу освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус»: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Організатори конкурсу підтверджують отримання листів із конкурсними роботами упродовж однієї доби від часу відправлення відповідного листа. В окремих випадках (у разі одночасного надходження великої кількості робіт, що зазвичай є ймовірним в останній тиждень прийому конкурсних робіт) можливе надсилання підтвердження упродовж трьох діб від часу відправлення листа. Підтвердження надається у вигляді зворотнього електронного листа відправникові з повідомленням про отримання роботи. У випадку неотримання такого повідомлення автори робіт або інші особи, які їх відправляли, можуть звернутися за довідками, використовуючи контактні дані, наведені у наступному абзаці цього пункту.

Довідки надаються лише щодо отримання/неотримання робіт, дотримання/недотримання учасниками формальних вимог до оформлення робіт та шляхів виправлення можливих проблем, які виникли у зв’язку з цим. Коментарі щодо змісту та якості виконання робіт і перспектив їх відзначення не надаються в жодному вигляді до дня нагородження переможців конкурсу.

Контактна особа від організаторів Конкурсу з питань прийому робіт: Пономаренко Наталія Петрівна (адреса у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006573215965; листування відбувається через електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

2.8. Організатори мають право розміщувати роботи учасників Конкурсу в друкованих та електронних ЗМІ із зазначенням авторства методичної розробки. Реєстрація роботи на Конкурсі, здійснена у спосіб, передбачений п.2.7., автоматично означає згоду учасника на подальше використання робіт зазначеним шляхом організаторами.

3. Вимоги до оформлення методичної розробки

3.1. Для участі в конкурсі учасники подають розгорнутий конспект методичної розробки або фрагмент конспекту методичної розробки за тематикою конкурсу з урахуванням принципів природовідповідності та пізнавальних можливостей здобувачів освіти.

3.2. У конспекті методичної розробки має бути реалізовано інфомедійний компонент. Доцільним є акцентування на формуванні інфомедійних умінь як вагомої складової мовнокомунікативної, інформаційно-цифрової, предметно-методичної, проєктної компетентностей, здатності до навчання упродовж життя; на застосування методів, що ґрунтуються на співпраці (методу ігор, проєктів та ін.), застосування різноманітних прийомів сучасних освітніх/педагогічних технологій, реалізацію компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів до навчання здобувачів освіти, на формування предметних (мовної, літературної) та ключових (життєвих) компетентностней, означених чинними державними документами; на формування м'яких компетентностей (Softskills), визначених ЮНЕСКО та Європейською комісією.

3.3. Матеріали подають в електронному варіанті. Вимоги до оформлення подано в додатку 1 Положення.

Допоміжними матеріалами методичної розробки можуть  бути  PowerPoint-презентації та  інші дидактичні матеріали, змодельовані на онлайн-платформах чи  освітніх ресурсах.

4. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів.

Журі оцінює матеріали, подані на Конкурс, за такими критеріями:

План-конспект, який надає чітке уявлення про перебіг уроку/ виховного/позакласного заходу (усього 50 балів) і охоплює:

 • чітке планування перебігу уроку/заняття, виховного/позакласного заходу (відповідно до його типу і структури), виховного заходу (10 балів);
 • дотримання основних (психолого-педагогічних, методичних, санітарно-гігієнічних ) вимог (10 балів);
 • доцільність і результативність запропонованого інфомедійного компонента (10 балів);
 • творчість, оригінальність (10 балів);
 • якість оформлення (10 балів).

Додатки (усього 40 балів):

 • наявність усіх додатків, зазначених у конспекті уроку/заняття, виховного/позакласного заходу (5 балів);
 • зміст додатків (10 балів);
 • технічне виконання (10 балів);
 • оригінальність (10 балів);
 • додатковий заохочувальний бонус (5 балів).

Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі.

5. Організаційний комітет та журі Конкурсу

5.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет та журі.

5.2. Склад журі:

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університетуімені А.С. Макаренка – голова оргкомітету;

Пономаренко Наталія Петрівна, доктор філософії, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»;

Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач секції теорії літератури та історії української літератури Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Кошелева Наталія Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Тітова Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Соларьова Наталія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, учитель української мови та літератури КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27»;

Пойда Олександр Сергійович – директор Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського;

Юрченко Артем Олександрович – секретар оргкомітету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (секретар уходить до складу журі без права оцінювання конкурсних матеріалів, забезпечує ведення належної документації).

5.3. Очолює організаційний комітет голова – керівник освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус».

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу;
 • несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, розгляду апеляцій;
 • проводить консультації для учасників конкурсу;
 • аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

5.4. Члени організаційного комітету та журі:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу;
 • здійснюють експертне оцінювання методичних матеріалів, поданих на Конкурс;
 • забезпечують об’єктивність експертного оцінювання конкурсних матеріалів;
 • визначають переможців і призерів Конкурсу;
 • сприяють висвітленню результатів Конкурсу на сторінках освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус».

6. Визначення, нагородження переможців Конкурсу

6.1. За підсумками Конкурсу журі визначає переможців та призерів.

6.2. Після розгляду методичних матеріалів журі визначає десятьох переможців. Усі категорії є рівноправними.

6.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними подарунками.

6.4. Призери Конкурсу отримують сертифікати за участь у Конкурсі.

6.5. Кращі матеріали Конкурсу журі рекомендує до друку в е-посібнику «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ».

6.6. Результати будуть оголошені 21 лютого 2021 року.

 7. Фінансування Конкурсу

Проведення Конкурсу фінансується за рахунок коштів грантового проєкту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус».