РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Інформація про заявників проєкту

У заявників Семеног О.М., наявні авторські робочі навчальні програми з елементами інтеграції інфомедійної грамотності, сертифіковані IREX: «Методика навчання української мови у ЗОЗ (старша школа)», «Культура наукової української мови», «Академічна культура дослідника» (тематична спрямованість навчальних матеріалів охоплює широкий спектр: основи медіаграмотності, соціальної толерантності, критичного мислення, академічна доброчесність).

Усі учасники (викладачі) мають багаторічний досвід педагогічної діяльності у ЗВО.

Семеног О.М., Кириленко Н.І., Пономаренко Н.П., Муратова О.В., Тітова О. є сертифікованими учасниками базового тренінгу та Зимової школи проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

  • Семеног О.М. є керівником Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка, співавтором програми з української мови для учнів 10-11 класів, затвердженої МОНУ (2018 р.); співвиконавцем міжнародних проєктів Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» (№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO- MODULE); «Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини університет школа (2018-2020);
  • Пономаренко Н. є сертифікованим медіатренером (2019 р.); тренером Ресурсного центру, керівником проблемної студентської групи «Культуромовна особистість журналіста», автором блогу (http://mova.mksumdu.info/) та професійнозорієнтованої сторінки «Мова та акули пера» (https://www.facebook.com/groups/437123430211173/).
  • Муратова О., є керівниками студентської проблемної групи «Сучасний урок української літератури: проблеми, пошуки, перспективи»; співавтором блогу кафедри української філології ГІІМ (https://kukrphilology.blogspot.com/p/blog-page_4.html). 

Semenog Ponomarenko Muratova