РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Про виконання проєкту «Словникова культура дослідника»

Упродовж 2018-2021 рр. кафедра української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спільно із Загальноукраїнським центром словникарства УМІФ НАН України виконує проєкт «Словникова культура дослідника».
Науково-дослідна pобота триває за такими напpямками: формування активної соціальної і громадянської позиції, мовнокомунікативної (термінологічної, лексикографічної) культури фахівця-дослідника; інноваційні технології у філологічній, лінгвометодичній освіті.
Упродовж 2020 р. спільно проведено Свято українського словника у Міжнародний день рідної мови (лютий 2020 р.), міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Академічна культура дослідника» (травень 2020 р.), усеукраїнську науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність вчителя-словесника (листопад 2020 р., круглий стіл «Мова медіа і словники» України, лютий 2020 р.); міждисциплінарні заняття «Використання корпусних технологій у роботі вчителя словесника» (квітень 2020 р.), вебінар «Плагіат, фейк та дезінформація: за лаштунками мовно-інформаційних технологій» (6.11.20).
Відео підготовлено докт. філософії Н.Пономаренко (Машинобудівний коледж СДУ) та її командою.

ОСВІТНЬО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬСЬКИЙ КАМПУС»: ЗИМОВІ АКТИВНОСТІ

Триває виконання грантових проєктів кафедри української мови і літератури від IREX у СумДПУ імені А.С. Макаренка. Упродовж грудня 2020 р.- січня 2021 р. освітньо-дослідницьким центром «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» проведено низку організаційних засідань, розроблено положення про  творче об’єднання «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ» (40 учасників), положення про конкурс методичних розробок з інфомедійним компонентом   ; створено діючі сторінки центру на сайті СумДПУ імені А.С.Макаренка, Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Успішно проведено три вебінари «Інфомедійна грамотність як важливий складник професіоналізму вчителя» (29.12.20), «Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника»(4.01.2021), «Як написати методичну розробку інфомедійним компонентом» (9.01.2021). Проводила сертифікований тренер, докт. філософії Н.Пономаренко. Модерували проф. Семеног О.М., доц. Надутенко М. У заходах узяли участь близько 220 професорів, доцентів, викладачів, учителів, представників відділів освіти й Загальноукраїнського центру словникарства УМІФ НАН України,  директорів і заступників директорів шкіл, студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти з різних регіонів України, які поставили собі за мету з’ясувати, що таке інфомедійна грамотність, її важливість у  підготовці майбутніх учителів і в практичній професійній діяльності сучасних педагогів; які інноваційні технології та методи є ефективними для виформування медіаграмотності, критичного мислення, інформаційної, цифрової, візуальної грамотності учнів / студентів під час занять мовно-літературного циклу (зокрема в умовах запровадження змішаного навчання та на засадах академічної доброчесності), яку роль у цьому процесі відіграє українськомовний мультимедійний словник з інфомедійної грамотності, у який спосіб набуті знання, уміння і навички сприятимуть функціюванню та популяризації вживання літературної української мови в засобах медіа, у соціальних мережах тощо.

Детальніше:ОСВІТНЬО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬСЬКИЙ КАМПУС»: ЗИМОВІ АКТИВНОСТІ

На базі Ресурсного центру професійного розвитку вчителя-словесника СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулися МАЙСТЕР-КЛАСИ

Під час Усеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника» провідними вченими, методистами, учителями, молодими дослідниками України було проведено майстер-класи для вчителів-словесників:
  • «Академічна культура дослідника в об'єктиві нової української школи»
(Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.)
Тема відповідає вимогам Концепції «Нова українська школа» (2016), а також Концепції розвитку педагогічної освіти. У документі наголошується щодо недостатньої обізнаності педагога з методами дослідницької діяльності; на потребі в портфоліо, який, зокрема, включає відомості щодо професійного вдосконалення, публікації, методичні розробки тощо. У межах заняття розглядалися сутність, рівні, складові академічної культури дослідника, проблеми академічної доброчесності, специфіка академічної комунікації; вправи на формування культури дослідницької роботи з науковим текстом, стилістичної, лексикографічної, термінологічної культури.

Детальніше:На базі Ресурсного центру професійного розвитку вчителя-словесника СумДПУ імені А.С. Макаренка...

Презентація мікропроекту «Створення ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури» на вченій раді СумДПУ ім.А.С.Макаренка

звіт1З грудня 2018 року на кафедрі української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка функціонує ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури (керівник – проф. Семеног О.М.). Як основа мікропроекту українсько-польського освітньо-наукового проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI. Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Мета проекту полягає у тому, що з урахуванням кращих практик національного та польського досвіду розробити комплекс нормативного, інформаційно-дидактичного забезпечення розвитку ключових  компетентностей учителя-словесника в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на рівнях: бакалаврат – магістратура – аспірантура закладів вищої педагогічної освіти та  /або –  підвищення кваліфікації на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва.

Детальніше:Презентація мікропроекту «Створення ресурсного центру професійного розвитку вчителя української...

Культуромовна особистість журналіста

пОНОМАРЕНКО 116 травня 2019 року у переддень Дня науки, у Міжнародний день вишиванки відбулася Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід" на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

У ході конференції ми презентували науковий гурток "Культуромовна особистість журналіста", членами якого є студенти спеціальності 061 Журналістика (спеціалізація "Видавнича справа та редагування") Машинобудівного коледжу СумДУ.

Зокрема, було представлено здобутки гуртківців (перемоги в олімпіадах, конкурсах); видання юних журналістів, родзинки редагування видань, а також творчі доробки - відеореклама книги та відео "Разом простіше", темою якого є доброчесність!
З презентацією виступу можна ознайомитися за покликанням: http://jmm.sspu.edu.ua/…/136-akademichna-kultura-doslidnika….

У той же час призери олімпіад та учасниці численних наукових конференцій Arina Stolbtsova та Karina Lopandia ділилися думками стосовно навчальної культури студентства, академічної доброчесності, плагіату в наукових роботах та акцентували увагу присутніх на важливій ролі наукового керівника в ході виконання дослідження.

Детальніше:Культуромовна особистість журналіста