РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ЄДНІСТЬ, СВОБОДА І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ, ДІАЛОГ – КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ ОНЛАЙН-МАРАФОНУ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

22 січня 2022 року відбувся хвилюючий онлайн-марафон «Культура медійного діалогу в регіональному, національному та міжнародному контекстах».

Понад 100 учасників: студенти, науковці, учителі, викладачі України (Сумщина, Київ, Черкащина, Івано-Франківщина, Чернівці, Тернопіль, Мелітополь, Вінниця, Умань, Словянськ, Луцьк, Прилуки, Харківщина, Хмельниччина), зарубіжжя (Т.Лапковська, вчителька фортепіано в українському Музичному Інституті Америки (м. Нью-Йорк, США), К.Челік, аспірантка (Стамбул, Туреччина), В. Тарантей, професор, Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) , А. Стефанова Жекова, Пловдивський університет (Болгарія).

Команда Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету (кер. - Н. Пономаренко) подарували прекрасне відео «Українців вітають з-за кордону!»

Учасники актуалізували, що «…найвища й найміцніша духова організація одности народу – то соборна літературна мова» (Іван Огієнко), основна функція української мови - соборницька, правопис є кодексом соборности (Ірина Фаріон).

Значною мірою збереження інформаційної безпеки України залежить і від сформованих у м’яких навичок з інфомедійної грамотності, невід'ємним складником яких є навичка роботи як з медіатекстом, такі і зі словом. Отже, посилюємо роботу з академічними словниками.

Творчій інфомедійній спільноті представлено результати грантового проєкту команди «МЕДІА&КАПСУЛИ»:

1) WEB-портал «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності». Словник враховує специфіку мовознавчого підходу до аналізу текстів у ЗМІ, методологію IREX, створює середовище, орієнтоване на забезпечення професійної взаємодії фахівців у галузі медіа у віддаленому режимі, потреб широкого кола зацікавлених осіб.

2) трансдисциплінарний кластер «МЕДІА&КАПСУЛИ» - інтерактивне медіасередовище, в якому на одному ресурсі гармонійно поєднані складники-капсули “Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг», «Інформаційна грамотність», «Цифрова безпека», «Візуальна грамотність», «Інноваційність, розвиток креативності», наповнені якісно структурованим освітнім матеріалом. Потребу капсули «Якісний медіатекст: зміст, методика створення, редагування» обѓрунтовуємо результатами міжнародного дослідження PISA стосовно читацької грамотності (2018).

Координує проєкт Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.МакаренкаМашинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету, «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Прилуцький педагогічний коледж імені Івана Франка Чернігівської обласної ради; Сумська гімназія № 1; Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Захід привітали й охарактеризували роботу за грантовим проєктом Любовь Пшеничная, перший проректор СумДПУ імені А. С. Макаренка; О. Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи СумДПУ імені А.С. Макаренка; В.Широков, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса; Олена Тараненко, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX, Олександра Розумієнко, регіональний координатор IREX; Тетяна Шарова (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного), Оксана Цюняк (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Olena Popova (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського), Inna Osadchenko (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), багато інших колег.

Захід засвідчив конструктивно-фаховий діалог здобувачів освіти, вчителів, викладачів закладів ЗСО, ЗФПО, ВО щодо реалізації інфомедійного компонента у програмах навчальних дисциплін у вищій школі та програмах шкільних предметів.

Освітньо-дослідницький центр МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус продовжує дієво працювати.

image8image3image1

Про цифрові корпусні технології і цифрову безпеку на засіданні творчої спільноти «МЕДІАВЧИТЕЛЬ»

На Щедрий вечір команда грантового проєкту провела актуальний вебінар.

  • Володимир Широков (директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України, засновник віртуальних лінгвістичних лабораторій та електронних словників) розповів учасникам про цифрові корпусні технології в інтелектуальному опрацюванні інформації.
  • Максим Надутенко (завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєнь та військової техніки ЗС України, автор програмного забезпечення віртуальних лабораторій та мультимедійних словників) та Маргарита Надутенко, керівник Загальноукраїнського центру словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, розробник технологій впровадження віртуальних лабораторій та електронних словників у навчальний процес) окреслили питання цифрової безпеки у вимірі формування інфомедійних умінь.

Учасники отримали цінні поради стосовно безпеки в інтернеті, а ще дізналися що таке фішинг і як від нього уберегтися, що таке двофакторна автентифікація і чому вона так важлива.

Модерувала захід Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, координатор, укладач контенту «МЕДІА&КАПСУЛИ».

foto 8foto 9

Засідання творчої спільноти "Медіавчитель"

23 грудня 2021 року відбувся черговий вебінар за грантом "Медіакапсули".

Мета: проінформувати зацікавлених учасників про підготовку звітних матеріалів методичних матеріалів для капсул на теми: «Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг».

Вибір капсул “Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг», «Інформаційна грамотність», «Цифрова безпека», «Візуальна грамотність», «Інноваційність, розвиток креативності» обумовлений методологією IREX; потребу капсули «Якісний медіатекст: зміст, методика створення, редагування» обгрунтовуємо результатами міжнародного дослідження PISA стосовно читацької грамотності (2018).

Ураховуємо також методи медіамоніторингу (передбачає паспортизацію слів, що актуальні для укладання функціональних словників медіасфери); опитування, медіаспостереження, моніторинг інформації, метод критичного аналізу медійного продукту;

Методичні матеріали укладаються командою з урахуванням освітніх трендів 4.0: цифровізація освітнього середовища, випереджувальне навчання, навчання упродовж життя, трансформація освіти до форми: викладач – загальна база актуальних знань – студент; студент є співавтором загальної бази знань, що набуваються у практико-індивідуальній або груповій діяльності; вироблення якісного навчального медіаконтенту; дослідницьке, проблемно-орієнтоване і проєктне навчання; міжанродних (PISA стосовно читацької грамотності (2018); загальнодержавних документів (Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), Концепція Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року (2021); Професійний стандарт учителя (2020).

Цільова аудиторія:

  • Викладачі, студенти спеціальності 014 Середня освіта. Українська мова і література, 035.01 Філологія. Українська мова і література, викладачі (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Глухівський НПУ імені Олександра Довженка, Донецький НУ імені Василя Стуса (м. Вінниця); студенти спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова та література магістерської програми «Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  • студенти спеціальності 013 Початкова освіта, викладачі КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Прилуцького педагогічного коледжу імені Івана Франка Чернігівської обласної ради;
  • студенти спеціальності 061 Журналістика, а також викладачі-філологи Машинобудівного фахового коледжу Сумського державного університету, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Прилуцького педагогічного коледжу імені Івана Франка Чернігівської обласної ради;
  • вчителі-словесники закладів освіти: Сумської гімназії № 1; Донецької області; Чернігівської області;
  • наук. співробітники (Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України).foto 6foto 7

Заходи грантового проєкту «МЕДІА&КАПСУЛИ»

 

10 грудня 2021 року заходи освітньо-дослідницького центру МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус у межах міжнародної конференції з проблем формування культуромовної особистості фахівця відвідали понад 200 зацікавлених учасників, з-поміж яких - викладачі, студенти, учителі, науковці, зацікавлені батьки, учні.

СумДПУ імені А.С.Макаренка, Глухівський НПУ імені Олександра Довженка, Донецький національний університет імені Василя Cтуса (м. Вінниця); Національний університет "Києво-Могилянська академія"; КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Прилуцький педагогічний коледж імені Івана Франка Чернігівської обласної ради; Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, вчителі-словесники закладів освіти: Сумська Гімназія 1; Донецької області; наук. співробітники (Український мовно-інформаційний фонд НАН України). І це лише частинка учасників.

На засіданні ТС «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ» ми обговорювали сталість і наступність проєкту; програму діяльності за грантом; підготовку методичних матеріалів для капсул «Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг» та ін.

Майстер-клас «Журналісти й освітяни: простір коворкінгу» (Natalia PonomarenkoНаталія Грона) мав на меті застосувати методологію IREX для формування у здобувачів освіти, майбутніх журналістів м’яких навичок з основ інфомедійної грамотності; ознайомити учасників з можливими точками перетину та взаємодії представників двох сфер: освіти та журналістики через презентацію медіавправ, завдань, роботу з онлайн-ресурсами.

Інфомедійний воркшоп дебат-клубу «Медіа&Учень» (Алла Баева) надав можливість презентувати застосування методології IREX у позаурочній/гуртковій діяльності для формування у здобувачів м’яких навичок критичного мислення з основ інфомедійної грамотності через презентацію медіавправ, завдань, роботу з онлайн-ресурсами.

На всіх заходах нас підтримувала регіональна координаторка IREX у Чернігівській та Сумській областях Олександра Розумієнко.

До організаційних заходів проєкту долучені викладачі Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.МакаренкаЛюбовь Пшеничная, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Alla Rjabukha, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області; Вікторія Закорко, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради; Larisa Simonenko, директор Сумської гімназії №1.

Заходи дали можливість зробити і певні висновки:

чітко уявляймо мету і дотримуймось її;

+мріймо про велике

+ ігноруймо скептиків

+ працюймо до «сьомого поту»

+ навчаймось "не тільки брати, а й віддавати".

Змінюймо світ РАЗОМ!

Наша команда унікальна Natalia PonomarenkoГалина ЄркоТатьяна Плавич ДятленкоМиколь МеланнНаталья ГромоваНаталія ГронаАлла БаеваМаргарита НадутенкоВіта ЛисянськаОльга ФастЛена Ковтуненко.

ГЛИБОКО ВДЯЧНА ВАМ, ДРУЗІ.

Проєкт «МЕДІА&КАПСУЛИ» є складником міжнародного проєкту «Learn to Discern in Schools - National Rollout //Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність національне розгортання», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

foto 2foto 4

Формуємо м’які навички інфомедійної грамотності здобувачів освіти засобами електронних лінгвістичних ресурсів

Кафедра української мови і літератури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) і ГО «Гендерний креативний простір») розпочали виконання грантового проєкту "МЕДІА&КАПСУЛИ".

Проєкт є складником міжнародного проєкту «Learn to Discern in Schools - National Rollout //Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність національне розгортання», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Мета запропонованої діяльності - формувати м’які навички інфомедійної грамотності у здобувачів вищої освіти (у майбутніх учителів української мови і літератури, початкової школи, майбутніх журналістів) в умовах неформальної освіти на основі використання електронних лінгвістичних ресурсів та програмних продуктів Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.

Новий проєкт продовжує ідею гранту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» (10.2020 – 02.2021) щодо формування інфомедійної грамотності як складника неформальної освіти майбутніх учителів - тьюторів на засадах міжрегіональної партнерської взаємодії «університет – школа – НАН України».

До проєкту залучені  Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Машинобудівний фаховий коледж СумДУ, Прилуцький педагогічний коледж імені І.Франка, КЗВО «Луцький педагогічний коледж», Сумська гімназія №1, інші заклади.

Діяльність заплановано здійснювати на засадах партнерської взаємодії «університет – коледж - старша школа – Національна академія наук України».

В основу запропонованої діяльності покладено методологію IREX,  міжнародне дослідження PISA стосовно читацької грамотності (2018); Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), Професійний стандарт учителя (2020), угоди про партнерську взаємодію філологічних кафедр університетів, що здійснюють підготовку майбутніх учителів української мови і літератури, коледжів, в яких здійснюється підготовка майбутніх учителів початкової школи та журналістів, а також закладів загальної середньої освіти, в яких учителі-словесники застосовують у позаурочній діяльності методологію IREX.foto 1