РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Конференція 2019 1II Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених відбулась 16-17 травня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.  Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А., кафедра інформатики (проф.. Семеніхіна О.В.). Конференція присвячена 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 30-річчю Програм Жана Моне. Конференція проведена в рамках проекту Еразмус+.

Мета заходу: обмін інформацією/педагогічним досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; презентація науково-методичних напрацювань учителів-дослідників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння впровадженню стандартів академічного письма та публікаційної етики.

Детальніше:АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Творча співпраця викладачів Лебединського педагогічного коледжу та кафедри української мови і літератури

КАРПЕНКО 1Відповідно до укладеної угоди про співпрацю викладачі циклової комісії філологічно-гуманітарних дисциплін КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж  імені А.С. Макаренка» та  кафедри української мови

 і літератури  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка здійснюють спільну науково-дослідну роботу з проблем  розвитку культуромовної особистості майбутніх фахівців. Серед форм роботи – підготовка спільних науково-навчальних проектів та їх апробація, проведення майстер-класів, творчих майстерень, науково-практичних конференцій,  науково-методичних семінарів,  обговорення й рецензування наукових
та навчально-методичних матеріалів.

Детальніше:Творча співпраця викладачів Лебединського педагогічного коледжу та кафедри української мови і...

Співробітники ресурсного центру – учасники наукових заходів у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського

Бар 215-17 квітня 2019 року в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського відбулася XХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти».   Участь у професорській годині, пленарній та секційних заходах узяли проф.. Семеног О.М., аспірантка Пономаренко Н.П.

Міжнародна науково-практична конференція була присвячена пам’яті засновника та фундатора Академії з креативної педагогіки доцента, професора Чернілевського Д.В.

Детальніше:Співробітники ресурсного центру – учасники наукових заходів у Барському гуманітарно-педагогічному...

Вітаємо з дипломом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна

ВітаємоДиплом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна – 2019 за значний внесок у розвиток засадничих аспектів творчої спадщини академіка І.А.Зязюна отримала Олена Семеног, доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С.Макаренка.

Детальніше:Вітаємо з дипломом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна 

Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього

спадщина Зюзюна 1ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена вшануванню пам'яті Івана Андрійовича Зязюна, великого педагога, філософа, гуманіста світового рівня, відбулась 11-12 квітня 2019 р. у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Перша така конференція у 2017 р. успішно відбулась у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, друга – у 2018 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. Тепер почесних гостей й учасників авторитетного наукового заходу з різних навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя сердечно приймав колектив студентів і викладачів Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка на чолі з господарем, ректором Носком Миколою Олексійовичем, доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом НАПН України, заслуженим діячем науки і техніки України.

Детальніше:Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього