Вебірнар «Збереження лінгвістичного розмаїття і популяризація мультилінгвізму з метою реалізації цілей сталого розвитку»

«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

Така назва вебінару, проведеного 14 лютого 2018 року з ініціативи кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН до Міжнародного дня рідної мови. Співорганізатор - науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови (керівник – проф. Семеног О. М.), студенти, магістранти, аспіранти, викладачі (Громова Н.В., Рудь О.М. Захарова В.А.) СумДПУ імені А.С. Макаренка. Технічне забезпечення здійснювала кафедра інформатики (завідувач – проф. Семеніхіна О. В.).

Тема вебінару – «Збереження лінгвістичного розмаїття і популяризація мультилінгвізму з метою реалізації цілей сталого розвитку».

 З привітальним словом до учасників заходу звернулась член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна, яка узагальнила особливості формування рідномовної компетентності різних категорій дорослих. Модератором заходу виступила дійсний член НАПН України, академік, секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Нелля Григорівна, яка окреслила суперечності та перспективи рідномовної освіти як основи багатомовності в Україні.

 

Протягом вебінару відбувалися онлайн-дискусії, на якій обговорювалися та укладалися науково-практичні рекомендації для сучасної освіти з таких напрямів:

  • мовна ідентичність у третьому тисячолітті, пріоритети рідномовної і багатомовної освіти в Україні і світі;
  • трансформація концепції «грамотності» у сучасному соціокультурному контексті;
  • центри мов і культур в Україні: досвід діяльності та перспективи розвитку;
  • мова і культура корінних народів – визначальний чинник інтелектуально-креативного розвитку молодого покоління;
  • європейський досвід багатомовної освіти та перспективи для української школи;
  • популяризація мультилінгвізму серед викладачів закладів вищої освіти – умова забезпечення їхніх лідерських позицій у громадянському суспільстві;
  • кроскультурна складова професійного розвитку вчителя;
  • мовна складова громадянської компетентності майбутнього педагога;
  • створення мовнокультурного середовища в освітніх закладах України як чинник розвитку національного світогляду молоді

 

На рідномовних обов’язках акцентував увагу Ющук Іван Пилипович, професор, завідувач кафедри слов'янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, член Центрального правління та Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Проблеми функціонування державної мови в соціокультурному просторі України було узагальнено у доповіді дійсного члена НАПН України Філіпчука Георгія Георгійович, який означив націєтворчий потенціал української мови, рідномовної освіти у вимірах сучасних пріоритетів мовної політики держави.

Гальченко Сергій Анастасійович, кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, лауреат Державної Премії в галузі освіти 2017 року презентував видання нової серії «Митці на прицілі».

Стеценко Кирило Вадимович, голова Правління Київської «Просвіти» ГО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка акцентував увагу на мовній ідентичності у третьому тисячолітті

Досвід організації читацького простору в гімназії-інтернаті був представлений методистом гімназії-інтернату №13 м. Києва, учителем української мови та літератури, учителем-методистом, методистом-кореспондентом ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ходацькою Ольгою Миколаївною.

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка висвітлила законодавчий,лінгводидактичний, лінгвоперсонологічний аспекти української мовної освіти майбутнього фахівця.

У роботі вебінару взяли участь близько 80 науковців, освітян, викладачів, учителів, молодих дослідників, які обговорювали проблеми багатомовної й рідномовної освіти у контексті сталого розвитку у рамках таких секцій: розвиток мови як основа національної культури і чинник сталого розвитку суспільства; теорія і практика рідномовної і багатомовної освіти в Україні і світі; розвиток мовно-комунікативної компетентності різних категорій дорослого населення.

Аналізують студенти:

Ірина Горбатенко: Студенти факультету іноземної та слов'янської філології були запрошені на незвичайний, цікавий, корисний для професійного розвитку вебінар. Із захопленням та захватом перед нами через онлайн-зв'язок порушували неабиякі важливі проблеми української мови та культури такі видатні академіки, мовознавці як Г. Філіпчук, І. Ющук, С. Гальченко, К. Стеценко, О. Ходацька. Студенти мали змогу поставити запитання науковцям, які напрочуд щирі та відкриті до спілкування. Дякуємо О.М. Семеног за запрошення! Працювати було дуже цікаво, це перший і унікальний досвід участі у вебінарі, який ми отримали.

Лена Ковтуненко: Студенти ФІСФ отримали змогу бути присутніми на онлайн-вебінарі. Тому від усіх нас хочу висловити подяку тим почесним науковцям та мовознавцям, котрі були з нами: І. Ющуку, Г. Філіпчуку, С. Гальченку, О. Ходацькій та К. Стеценку. Ми дізналися багато цікавої та змістовної інформації, вислухали, якими ж є проблеми розвитку української мови на сучасному етапі і через що вона пройшла взагалі. Також змогли поставити запитання, які нас цікавили.

Дружня атмосфера, щирі й розумні люди, зачаровані красою та милозвучністю нашої мови... Що ще потрібно нам, філологам?

Вебінар був дуже цікавим та пізнавальним, і звісно, ми чекаємо на нові приємні зустрічі, події та конференції.

Valery Shugurova: Вислювлюємо вдячність за можливість дізнатися більше корисної інформації від щирих, правдивих мовознавців. Низький їм уклін!

Алина Корниенко: Цікавий вебінар, наповнений змістовними доповідями видатних діячів в галузі української мови. Приємно було поспілкуватися з людьми, які зробили великий внесок та істотно вплинули на розвиток нашої мови. Вони не лише прекрасні науковці, а й хороші, позитивні, світлі люди Дякуємо їм за щирі, відкриті та чесні виступи.

Наталья Громова: Схвальні відгуки студентів про вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку» свідчать про важливість і актуальність мовної теми та мовної політики у сучасному молодіжному просторі. Залучення філологів до таких заходів сприяє не лише їх професійному зростанню і становленню, а й популяризації рідної мови у суспільстві. Виважені та змістовні запитання до відомих не лише Україні, але й усьому світові науковців, підтвердити високий рівень підготовки студентів. Це справді історична мить...

 вебинар 2 вебинар 4 вебинар 5 вебинар 6 вебинар 7

вебинар 8