Захист кандидатської дисертації Кожем'якіної І.В.

27 березня 2019 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України відбувся захист дисертації КОЖЕМ’ЯКІНОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти».

 

У дисертації розроблено, обґрунтовано й та експериментально перевірено модель розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів у процесі підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, яка охоплює теоретико-методологічний (мета, завдання, підходи, принципи, компоненти), змістово-діяльнісний (зміст, етапи, форми, методи, засоби), діагностувально-результативний (критерії, рівні, показники,) взаємопов’язані блоки, а результатом її реалізації є позитивна динаміка розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів. Визначено організаціно-педагогічні умови розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів у процесі підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє позитивній мотивації до розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності; інтерактивне навчання вчителів початкових класів; координація спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу на діалогічних засадах; е-забезпечення розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності учителів.

Захист 1