РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

19 04 конкурс 1З 03 по 05 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Українська мова та література (з методиками включно)».

За результатами письмового етапу та захисту диплом І ступеня отримала Приходько Марина, студентка ІV курсу факультету іноземної та слов’янської філології, напряму підготовки 6.020303 Філологія * Українська мова і література, ЧЛЕН РЕСРУНОГО ЦЕНТРУ професійного розвитку вчителя української мови і літератури.

 

Приходько Марина представила на конкурс роботу «Формування громадянської відповідальності учнів 8-9 класів на уроках української мови».

На основі аналізу нормативних та наукових джерел у роботі з'ясовано змістове наповнення поняття «громадянська відповідальність учня»,  зміст науково- та навчально-методичного забезпечення з української мови для учнів 8-9 класів.

На основі аналізу наукових джерел та навчально-методичного забезпечення розроблено завдання і вправи для уроків української мови у 8-9 класах, що враховують положення компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного підходів до мовленнєвого розвитку учнів і можуть використовуватися на уроках та практичних заняттях із методики викладання української мови.

Основні положення дослідження апробовано під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна освіта та педагогічна майстерність учителя» (Суми, 25.10. 2018 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Суми, 6.12. 2018 р.), на заняттях гуртка з академічної культури в СумДПУ імені А. С.  Макаренка. На основі отриманих результатів  підготовлено посібник та надруковано статтю.

19 04 конкурс 2 19 04 конкурс 3 19 04 конкурс 4 19 04 конкурс 5 19 04 конкурс 6