Вітаємо з дипломом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна

ВітаємоДиплом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна – 2019 за значний внесок у розвиток засадничих аспектів творчої спадщини академіка І.А.Зязюна отримала Олена Семеног, доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С.Макаренка.

 

Довідка:

Академік Іван Андрійович Зязюн (1938-2014 рр.) – визнаний в Україні і всьому світі педагог-новатор, філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів "За заслуги" 1, 2, 3 ступеня і Золотої медалі Союзу учителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності.

Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. І. А. Зязюн є автором більше 350 наукових праць, серед яких підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, монографії з проблем педагогічної майстерності, неперервної професійної освіти, етики та естетики, теорії української та зарубіжної культури, зокрема: «Основы педагогического мастерства» (1987, 1989); «Педагогічна майстерність» (1997); «Краса педагогічної дії» (1998); «Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи» (2000); «Педагогіка добра» (2000).
І.А. Зязюн був Міністром освіти і науки України (1990-1991 рр.). У 1998-2000 рр. посідав пост президента Міжнародної Макаренківської асоціації. Найбільшої слави І. А. Зязюн набув, працюючи в 1975-1990 рр. ректором Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. Як засновник Концепції педагогічної майстерності все своє творче життя присвятив педагогіці і вихованню. Впродовж багатьох років академік І.А. Зязюн очолював Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.