Співробітники ресурсного центру – учасники наукових заходів у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського

Бар 215-17 квітня 2019 року в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського відбулася XХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти».   Участь у професорській годині, пленарній та секційних заходах узяли проф.. Семеног О.М., аспірантка Пономаренко Н.П.

Міжнародна науково-практична конференція була присвячена пам’яті засновника та фундатора Академії з креативної педагогіки доцента, професора Чернілевського Д.В.

 

15 квітня 2019 року відбулася професорська година, яку для  студентів і викладачів коледжу провели: «Конфлікти в сім'ї та з ровесниками» (Кочубей Тетяна Дмитрівна,  д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся», професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини                                  (м. Умань); «Особливості навчальної і виховної  дії вчителя початкової школи» (Хомич Лідія Олексіївна,   д. пед. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України                        (м. Київ); «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах педагогічної взаємодії» (Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови і літератури, дійсний член Академії МСКП «Полісся», Пономаренко Н.П., аспірантка кафедри української мови і ліьератури. Сумський державний  педагогічний університет  імені                               А.С. Макаренка, (м. Суми);

«Методологічні основи компетентнісного підходу до сучасної професійної освіти» (Ягупов Василь Васильович,  д. пед. н., професор, віце-президент Академії МСКП «Полісся», дійсний член академії МСКП «Полісся», професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені І. Черняховського (м. Київ); презентація колективного видання «Абетковий словограй» (Онкович Ганна Володимирiвна, д. пед. н., к. філ. н., професор кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки Київського медичного університету,  дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); «Використання концепції сталих рис особистості людини в педагогічній практиці» (Wilsz Jolanta, doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Польща); «Інтернет і сучасні технології: історія і перспективи використання» (Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся»  (м. Київ);  «Правові основи навчально-методичного забезпечення діяльності вищої школи» (Коваленко Оксана Миколаївна, к. іст. н., ст. наук. співробітник    Інституту вищої  освіти НАПН України (м. Київ); «Застосування інформаційно-аналітичних компетентностей при формуванні проектних документів європейського зразка» (Озерян Ольга Леонідівна, магістр державного управління, директор наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти НАПН України  (м. Київ); «Писанка – унікальний витвір декоративно-прикладного мистецтва» (Михайлишин Романа Романівна, асистент кафедри  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, методист Педагогічного коледжу (м. Львів); Кос Леся Володимирівна, викладач методики проведення занять із народознавства Педагогічного коледжу, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка  (м. Львів); «Майстер-клас із малюнку та живопису» (Фокіна Тетяна Миколаївна,  народний художник України (м. Київ); «Основні концепти національного виховання студентів закладу вищої освіти» (Барановська Лілія Володимирівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» Національний авіаційний університет  (м. Київ); «Проблеми виконавських конкурсів: педагогічний дискурс» (Паньків Людмила Іванівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова); «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва як інтегральний компонент фахового навчання» (Бодрова Тетяна Олександрівна, к. пед. н., доцент, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультет мистецтв та методики музичної освіти, хорового співу і диригування., факультет мистецтв імені Анатодія Авдієвського, Національній педагогічний університет імені             М.П. Драгоманова (м. Київ).

Пленарне засідання розпочалося врочистим виконанням Гімну України та величальною ораторією «Многая літа» у виконанні чоловічого ансамблю козацької пісні. Директору Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського було вручено відзнаку Інституту модернізації змісту освіти – Золоту медаль – за упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій  для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу.

Для обговорення на конференції пропонувалися такі питання: методологічні засади формування творчої особистості майбутнього  фахівця у закладах вищої освіти; актуалізація і розвиток духовно-творчого потенціалу особистості у вищій школі; інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців; напрями вдосконалення змісту і підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів на концептуальних засадах «Нової української школи»; професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті «Концепції розвитку педагогічної освіти»; педагогічна спадщина академіка                Д.В. Чернілевського  та її роль у розвитку  інноваційних процесів у вищій школі; взаємозв’язок професійної компетентності особистості сучасного фахівця та розвитку його  творчого потенціалу; креативний фахівець: формування і розвиток у системі професійної освіти; проблеми полікультурної освіти у сучасному інформаційному суспільстві; формування соціальної відповідальності в процесі професійної підготовки студентів.   

Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, дійсний член Академії МСКП «Полісся» представила доповідь: «Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури як засіб реалізації комунікативної взаємодії в системі «Університет – школа».

Бар 1 Бар 3 Бар 4 Бар 5 Бар 6 Бар 7 Бар 8