РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Творча співпраця викладачів Лебединського педагогічного коледжу та кафедри української мови і літератури

КАРПЕНКО 1Відповідно до укладеної угоди про співпрацю викладачі циклової комісії філологічно-гуманітарних дисциплін КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж  імені А.С. Макаренка» та  кафедри української мови

 і літератури  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка здійснюють спільну науково-дослідну роботу з проблем  розвитку культуромовної особистості майбутніх фахівців. Серед форм роботи – підготовка спільних науково-навчальних проектів та їх апробація, проведення майстер-класів, творчих майстерень, науково-практичних конференцій,  науково-методичних семінарів,  обговорення й рецензування наукових
та навчально-методичних матеріалів.

 

У межах укладеної угоди з ініціативи завідувача кафедри української мови і літератури професора Семеног Олени Миколаївни відбувся круглий стіл за участю викладача української мови та літератури Лебединського педагогічного коледжу Карпенко Олени Михайлівни. На порядку денному – упровадження інноваційних освітніх технологій, підготовка майбутніх учителів до переходу на новий зміст освіти в контексті реалізації положень Концепції «Нова українська школа», підвищення компетентності викладачів  у сфері  інформаційно-комунікаційних, цифрових   технологій, пошук оптимальних шляхів, засобів створення сучасного освітнього середовища.  Викладач-методист Карпенко О.М. ознайомила присутніх з особливостями організації освітньої діяльності в коледжі, акцентувала увагу на важливості створення сучасних  комплексів  інформаційно-методичного забезпечення дисциплін, розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створенні умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів.

Упродовж тижня викладач Лебединського педагогічного коледжу Карпенко О.М. презентувала власні науково-методичні пошуки студентам філологічного факультету. Здобувачі освіти взяли участь у дискусійному порталі «Формування інформаційної культури як складової професіоналізму викладача-словесника», науково-методичному семінарі «Інновації в підготовці учнів до ДПА з української мови у формі ЗНО». Студентам … пощастило побувати на майстер-класі «Упровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи».  Проведені заходи сприяють підготовці майбутніх учителів до переходу на новий зміст освіти в контексті реалізації положень Концепції «Нова українська школа».

Співпраця викладачів циклової комісії філологічно-гуманітарних дисциплін Лебединського педагогічного коледжу та  кафедри української мови і літератури  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка має обопільну користь, оскільки сприяє впровадженню передового педагогічного досвіду, залученню викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідницької  діяльності, створенню сучасного освітнього середовища для здобуття вищої освіти.

Олена КАРПЕНКО,
викладач Лебединського педагогічного коледжу

КАРПЕНКО 2 КАРПЕНКО 3