РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Семеног Олена Миколаївна

 

Завідувач кафедри української мови і літератури,
доктор педагогічних наук, професор


 Scholar Google https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=ru

Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010446093840

Сторінка у Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki/Семеног_Олена_Миколаївна


         Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького, спеціальність – «філолог; викладач української мови та літератури» (1985).

         Працювала у Глухівському державному педагогічному університеті (тепер – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри української літератури (1987-2002); в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на посадах старшого, головного наукового співробітника (2002-2016).

         На кафедрі української мови Сумського педагогічного університету працює з 2007 року на посаді професора, згодом – завідувача.

         У 2006 р. захистила докторську дисертацію «Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)».

         У 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови.

Член спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій. Голова журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу імені П. Яцика серед студентів ВНЗ м. Сум і Сумської області (2011-2017). Голова журі обласного етапу конкурсу наукових робіт слухачів МАН Сумського територіального відділення (2017-2018).

         Викладає навчальні курси: «Культура наукової української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі», «Редагування освітніх видань», «Медіакультура вчителя-словесника», «Педагогічна рито-рика», «Мовна особистість учителя в художньому дискурсі» студентам, магістрантам, аспірантам.

         Коло наукових зацікавлень: освіта, філологічна освіта, культура мови, лінгвоперсонологія, етнолінгводидактика. Під консультуванням професора О. М. Семеног захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій.

         Нагороджена Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), грамотою української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесною грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудним знаком НАПН України медаль «Ушинський К.Д.» (2013), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2017). «Відмінник освіти України» (1993)

         Авторка понад 300 наукових праць з питань теорії і методики професійної філологічної освіти, лінгвоперсонології, культури наукової української мови, етнолінгвістики, етнолінгводидактики. Публікації проф. Семеног О. М. (див. репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка http://repository.sspu.sumy.ua/simple-search?filterquery=Semenoh%2C+Olena+Mykolaivna&filtername=author&filtertype=equals)


Бібліографічний покажчик О. М. Семеног
http://library.sspu.sumy.ua/pratsi-naukovtsiv-sumdpu-imeni-a-s-makarenka/semenog-olena-mikolayivna/#20177ce7-678a607f-1420


 Основні публікації:

  1. Семеног О. Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету : [монографія ] / Олена Семеног, Мирослава Вовк. – Суми:Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, – 284 с.
  2. Семеног О. Формування основ академічної культури учнівської молоді: [монографія] / Олена Семеног, Вікторія Заярна, Оксана Приходько, Альона Косенко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 284 с.
  3. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с.
  4. Семеног О.  Урок української мови у вимірах педагогічної дії: навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені
    А. С. Макаренка, 2015. – 326 с.
  5. Семеног О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academ-write.tilda.ws/
  6. Семеног О. Лінгвоперсонологія : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 192 с.
  7. Семеног О. Мовнокомунікативна особистість учителя й учня у художньо-педагогічному дискурсі/ Олена Семеног. – навч. посіб. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 180 с.