РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Будянський

Будянський Дмитро Васильович,
доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Майстер-клас
Риторична культура сучасного вчителя-словесника

Секрети сучасних ораторів, прийоми захоплення й утримання уваги аудиторії,  вимоги до публічного виступу, інноваційні методи вдосконалення техніки мовлення педагога-оратора – такі питання майстер-класу.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.


 

Веретейченко

Веретейченко Ірина Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, автор та співавтор підручників та посібників з української літератури.

МАЙСТЕР-КЛАС
ПІЗНАЙМО СВІТ ЛІТЕРАТУРИ (У ФОРМІ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ)

Майстер-клас корисний для вчителів-словесників, які застосовують ефективні методи і прийоми навчання літератури з метою формування читацького смаку учнів.
Мета майстер-класу:
1.Опрацювати методи і прийоми, що можуть бути ефективними на уроках літератури; змоделювати фрагменти уроку з використанням традиційних та інтерактивних методів навчання. 
2.Показати практичне застосування обраних методів і прийомів на уроці.
3. Проаналізувати ефективність застосованих методів і прийомів

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.


 Закорко

Закорко Вікторія Вікторівна,
методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, учитель української мови та літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Сумської міської ради.

Майстер-клас
Формування емоційного інтелекту учнівства

Анотація майстер-класу: У Концепції «Нова українська школа» серед  наскрізних умінь визначено формування емоційного інтелекту учнівства. Що таке емоційний інтелект, якими методами та прийомами можна сформувати його на уроках української мови та літератури, наскільки він важливий для сучасних школярів – про це будемо говорити на майстер-класі. Педагоги виконуватимуть практичні вправи, що допоможуть оволодіти навичками самоконтролю, навчать розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотиви співрозмовників, зроблять комунікацію з учнями та колегами більш ефективною.


 Калиниченко

Калиниченко Ірина Олександрівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико - біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури

 

Латіна

Латіна Ганна Олександрівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико - біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Майстер-клас
«Здоровий вчитель – здорові діти!»

Майстер-клас буде корисним для педагогічних працівників із різною спеціалізацією, кваліфікацією та стажем роботи. Під час майстер-класу Ви дізнаєтеся про синдром професійного вигорання, фази розвитку та особливості його перебігу у вчителів різної педагогічної кваліфікації.
Із учасниками майстер-класу проаналізуємо причини виникнення професійного вигорання, розглянемо заходи щодо подолання стресових навантажень у педагогічній діяльності (фізична активність, методики саморегуляції, аутогенного тренування, раціональне чергування праці та відпочинку).
На тренінгу Вам буде запропоновано оцінити власний емоційний стан, рівень професійного вигорання, обрати найбільш ефективні для Вас способи профілактики професійного вигорання.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин або 60 хвилин


 Майковська

Майковська Вікторія Ігорівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, докторант кафедри української мови СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Майстер-клас
Формування підприємницької компетентності школярів як крок до розвитку успішної особистості

 Згідно з Рамковою програмою оновлених ключових компетентностей Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу для формування успішної особистості виключне значення мають комунікативна і підприємницька компетентності.
Майстер-клас присвячено розвитку на уроках української мови підприємливості як важливої риси успішної людини, відповідального споживача товарів і послуг й ефективного суб'єкта економічних відносин. Ви дізнаєтесь про форми роботи, що допоможуть учням опанувати базовi знання про механiзм ринкової економiки.

Тривалість тренінгу і майстер-класу: 80 хвилин.


 Пономаренко

Пономаренко Наталя Петрівна,
викладач української мови, аспірантка аспірантка кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Майстер-клас
МЕДІАОСВІТА: ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Кожен громадянин сьогодні - це медійна особа, адже ми, сучасні жителі, - заручники медіапростору: Ми створюємо інформацію, регуємо на неї, поглинаємо її... Медіаосвіта сьогоднв - одна з провідних компетентностей педагога, здобувача освіти, батьків. У майстер-класі розкриватиметься питання медіаграмотності, її важливості та шляхів впровадження медіаосвіти.
Для кого: Сучасних педагогів, студентів, батьків і всіх, хто цікавиться цією темою.
1. Медіаграмотність для "чайників".
2.Онлайн-безпека: З чим її їдять?
3. Медіавиклики сьогодення

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин


 Приходько

Приходько Оксана Юріївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету, науковий кореспондент кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Майстер-клас
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Майстер-клас дає відповідь на питання, як зробити урок української літератури життєствердним, компетентнісно зорієнтованим, текстоцентричним та емоційно наснаженим. На основі аналізу фрагментів уроків переможниць і призерок фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова і література» буде представлено реалізацію ключових компетентностей, а також можливості використання інноваційних форм і прийомів, застосування цифрових технологій в освітньому процесі.

Тривалість майстер-класу: 60 хвилин.


 Ячменик

Ячменик Марина Михайлівна,
аспірантка кафедри педагогіки, викладач кафедри української мови і літератури   Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Майстер-клас
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Учасники майстер-класу осмислять роль засобів медіаосвіти у процесі навчання мови, літератури та позакласній діяльності, ознайомляться із зразками впровадження елементів медіадидактики, обговорять ефективність залучення елементів пресо-, радіо-, теле-, кіно-, мультимедіадидактики, здійснять огляд он-лайн-ресурсів для використання на уроках ( QR-коди, скрайбінг). Учасники майстер-класу долучаться до створення шкільної газети.

Тривалість майстер-класу: 80 хвилин.