Засідання творчої спільноти "Медіавчитель"

23 грудня 2021 року відбувся черговий вебінар за грантом "Медіакапсули".

Мета: проінформувати зацікавлених учасників про підготовку звітних матеріалів методичних матеріалів для капсул на теми: «Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг».

Вибір капсул “Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг», «Інформаційна грамотність», «Цифрова безпека», «Візуальна грамотність», «Інноваційність, розвиток креативності» обумовлений методологією IREX; потребу капсули «Якісний медіатекст: зміст, методика створення, редагування» обгрунтовуємо результатами міжнародного дослідження PISA стосовно читацької грамотності (2018).

Ураховуємо також методи медіамоніторингу (передбачає паспортизацію слів, що актуальні для укладання функціональних словників медіасфери); опитування, медіаспостереження, моніторинг інформації, метод критичного аналізу медійного продукту;

Методичні матеріали укладаються командою з урахуванням освітніх трендів 4.0: цифровізація освітнього середовища, випереджувальне навчання, навчання упродовж життя, трансформація освіти до форми: викладач – загальна база актуальних знань – студент; студент є співавтором загальної бази знань, що набуваються у практико-індивідуальній або груповій діяльності; вироблення якісного навчального медіаконтенту; дослідницьке, проблемно-орієнтоване і проєктне навчання; міжанродних (PISA стосовно читацької грамотності (2018); загальнодержавних документів (Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), Концепція Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року (2021); Професійний стандарт учителя (2020).

Цільова аудиторія:

  • Викладачі, студенти спеціальності 014 Середня освіта. Українська мова і література, 035.01 Філологія. Українська мова і література, викладачі (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Глухівський НПУ імені Олександра Довженка, Донецький НУ імені Василя Стуса (м. Вінниця); студенти спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова та література магістерської програми «Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  • студенти спеціальності 013 Початкова освіта, викладачі КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Прилуцького педагогічного коледжу імені Івана Франка Чернігівської обласної ради;
  • студенти спеціальності 061 Журналістика, а також викладачі-філологи Машинобудівного фахового коледжу Сумського державного університету, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Прилуцького педагогічного коледжу імені Івана Франка Чернігівської обласної ради;
  • вчителі-словесники закладів освіти: Сумської гімназії № 1; Донецької області; Чернігівської області;
  • наук. співробітники (Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України).foto 6foto 7