МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус

МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус logo CAMPUS

Освітньо-дослідницький центр «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» – це науково-методичний підрозділ ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка, що здійснює фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну роботу з метою формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів-тьюторів на засадах академічної доброчесності та міжрегіональної партнерської взаємодії, активно сприяє функціонуванню і популяризації вживання української мови в засобах медіа у м. Суми, Сумської області, м. Бахмут, Донецької області.
Центр функціонує на площах і науково-лабораторній базі структурних підрозділів Університету відповідного профілю, кафедри української мови і літератури.
Напрями роботи визначаються відповідно до напрямів ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури.