РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Презентація мікропроекту «Створення ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури» на вченій раді СумДПУ ім.А.С.Макаренка

звіт1З грудня 2018 року на кафедрі української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка функціонує ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури (керівник – проф. Семеног О.М.). Як основа мікропроекту українсько-польського освітньо-наукового проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI. Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Мета проекту полягає у тому, що з урахуванням кращих практик національного та польського досвіду розробити комплекс нормативного, інформаційно-дидактичного забезпечення розвитку ключових  компетентностей учителя-словесника в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на рівнях: бакалаврат – магістратура – аспірантура закладів вищої педагогічної освіти та  /або –  підвищення кваліфікації на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва.

 

На вченій раді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка від 27 травня 2019 року (протокол №10) та на вченій раді факультету іноземної та слов´янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка від 29 травня 2019 року (протокол №11) керівник центру, проф. Семеног О.М. подала поточний звіт про діяльність ресурсного центру. Рішенням вченої ради університету та факультет у було ухвалено визнати доцільним продовження діяльності ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури.

звіт2