РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Про виконання проєкту «Словникова культура дослідника»

Упродовж 2018-2021 рр. кафедра української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спільно із Загальноукраїнським центром словникарства УМІФ НАН України виконує проєкт «Словникова культура дослідника».
Науково-дослідна pобота триває за такими напpямками: формування активної соціальної і громадянської позиції, мовнокомунікативної (термінологічної, лексикографічної) культури фахівця-дослідника; інноваційні технології у філологічній, лінгвометодичній освіті.
Упродовж 2020 р. спільно проведено Свято українського словника у Міжнародний день рідної мови (лютий 2020 р.), міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Академічна культура дослідника» (травень 2020 р.), усеукраїнську науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність вчителя-словесника (листопад 2020 р., круглий стіл «Мова медіа і словники» України, лютий 2020 р.); міждисциплінарні заняття «Використання корпусних технологій у роботі вчителя словесника» (квітень 2020 р.), вебінар «Плагіат, фейк та дезінформація: за лаштунками мовно-інформаційних технологій» (6.11.20).
Відео підготовлено докт. філософії Н.Пономаренко (Машинобудівний коледж СДУ) та її командою.